Titlar och championat
En liten hjälp i titeldjungeln.....
Nedanstående gäller för springern:
Mer detaljerad information och övriga titlar hittar du på SKK:s hemsida
SE UCh    Svenskt Utställningschampionat För springern gäller:
3 certifikat på utställning
Lägst 2:a pris i öppen klass på jaktprov 
SE U(u)Ch Svenskt Utställningschampionat, 
enbart utställning
För springern gäller:
3 certifikat på utställning
SE JCh Svenskt Jaktprovschampionat 3  1:pris i elitklass på jaktprov
Lägst 2:a pris på utställning
SE J(j)Ch Svenskt Jaktprovschampionat,
enbart jakt
3  1:pris i elitklass på jaktprov
SE VCh Svenskt Viltspårchampionat 3  1:a pris i öppen klass
LP 1, 2, 3, elit Lydnadsprov titel 3  1:a pris i klass 1, 2, 3, elit 
= LP i respektive klass
SE LCh Svensk Lydnadschampionat 3  1:a pris i elitklass
SE SöCh
SE SpCh
SE RpCh
Svenskt Sökprovschampionat 
Svenskt Spårprovschampionat 
Svensk RapportSökprovschampionat 
3  certifikat i elitklass
i respektive kategori