Mentalbeskrivning Hund (MH)
Protokoll 
Tillbaka till Smulans sida

  1 2 3 4 5 Mattes kommentarer...
1a. Kontakt
Hälsning
Avvisar kontakt med morrning och/ eller bitförsök. Undviker kontakt genom att  drar sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.  
1b. Kontakt
Samarbete
Följer ej med trots flera försök att locka. Följer med motvilligt. Följer med men är inte engagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren Följer med villigt är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.  
1c. Kontakt
Hantering
Avvisar med morrningar  och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, eller söker stöd hos föraren Accepterar hantering. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. svarar med överdrivet kontaktbeteende. Här kan jag faktiskt inte se samma som beskrivaren ser, varken då eller på filmen som togs av hela beskrivningen.
Ser en hund som står passiv med lite svansvift, men som varken drar sej undan eller vill till mej....????
2a. Lek 1
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt . Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.  
2b. Lek 1
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.  
2c. Lek 1
Dragkamp
Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper - drar emot, släpper och tar om. Alt. tuggar. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen tills testledaren släpper.  
3a. Jakt
Förföljande 1:a gången
Startar inte. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. Här sprang hon i full fart förbi trasan, med en snabb blick på den.... inte särskilt intressant när den inte rörde sej längre...

3a. Jakt
Förföljande 2:a gången

Startar inte. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.  
3b. Jakt
Gripande   1:a gången
Nonchalerar bytet/springer ej fram. Griper ej, nosar på bytet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.  

3b. Jakt
Gripande    2:a gången

Nonchalerar bytet/springer ej fram. Griper ej, nosar på bytet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.  
4. Aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam, med ökad aktivitet eller om efter hand. Växlar snabbt aktivitet under momentet. Alt. oro under hela momentet.  
5a. Avstånds lek
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.  
5b. Avstånds lek
Hot/agg.
Visar inga hot beteenden. Visar enstaka (1-2) hot beteenden under mom. första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under mom. första och andra del. Visar flera hotbeteenden,  under mom. första del. Visar flera hotbeteenden,  under mom. första och andra del.  
5c. Avstånds lek
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.  
5d. Avstånds lek
Leklust
Visar inget intresse Leker inte men visar intresse. Leker, kan gripa  försiktigt, drar inte emot. Griper. drar emot. men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot, släpper inte.  
5e. Avstånds lek
Samarbete
Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten, visar  även intresse mot passiv fig. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.  
6a. Överraskninging
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.  
6b. Överraskning
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.  
6c. Överraskning
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.  
6d. Överraskning
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge el.  tempoväxling vid någon av passagerna. Båge el. tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge el. tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet . Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.  
6e. Överraskning
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager  
7a. Ljudkänslighet
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.  
7b. Ljudkänslighet
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.  
7c. Ljudkänslighet
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge, eller liten tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet . Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.  
7d. Ljudkänslighet
Kvarstående intresse
Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid minst 2 tillfällen Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager.  
8a. Spöken.
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker. Smulan skäller ...beskrivaren påpekade att det inte låg något aggressivt hot bakom hennes skall. 
8b. Spöken.
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/ skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.  
8c. Spöken.
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämna platsen alt flyr.  
8d. Spöken.
Nyfikenhet
Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Alt. går inte fram i tid.
Går fram till fig. när  föraren talar med fig. och lockar på hunden Går fram till fig. när föraren står bredvid. Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Går fram till fig. utan hjälp.  
8e. Spöken.
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök.
Alt. går inte fram i tid.
Accepterar kontakt från fig. utan att besvara den. Besvarar kontakt från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten. Intensiv kontaktbeteende mot figurant. Kan ex. hoppa och gnälla.  
9a. Lek 2
Leklust
Leker inte. Leker inte men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt startar mycket snabbt, leker mycket aktivt .  
9b. Lek 2.
Gripande
Griper ej. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.  
10. Skott. Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek /passivitet Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott